Gazeta Horyniecka

online

 
 

Gazeta Horyniecka to kwartalnik regionalny Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Horynieckiej z siedzibą w Horyńcu-Zdroju, wydawany od 2005 r. Ukazuje się w marcu, lipcu, wrześniu i grudniu. Jest w pełni niezależnym i samofinansującym się medium, którego istnienie oparte jest wyłącznie na pracy społecznej autorów tekstów i członków redakcji. Poza granicami kraju, Gazeta Horyniecka jest dostępna w Staatsbibliothek w Berlinie.

Do tej pory ukazało się 47 numerów Gazety, którą stworzył i prowadził w latach 2005 - 2013 Krzysztof Woźny, prezes SPZH.


Skład redakcji:

Paweł Rydzewski - redaktor naczelny

Krzysztof Woźny, Mariusz Lewko, Marian Szymański, Grzegorz Woźny - redaktorzy


 

Wersje online

Wskazówki dla autorów:

  1. (1)tekst powinien być napisany w formacie programu Word

  2. (2)tekst powinien zawierać imię i nazwisko autora wraz z krótką, najlepiej jednozdaniową informacją o autorze

  3. (3)w osobnym pliku należy dołaczyć zdjęcie  twarzy  autora do miniatury (zdjęcie dużej rozdzielczości)

  4. (4)zdjęcia do tekstu powinny być dużej rozdzielczości, przysłane w osobnych plikach (nie wstawiane do tekstu) - formatu JPG

  5. (5)nazwy plików ze zdjęciami powinny być tak sformułowane, aby mogły być użyte jako podpisy pod zdjęciami

  6. (6)jeżeli plików graficznych jest więcej, należy tak je podzielić, aby w jednym mailu nie przekroczyć 10 MB

  7. (7)w jednym numerze może znależć się tylko jeden tekst danego autora lub instytucji, w imieniu której publikuje (nie dotyczy to członków redakcji Gazety); w wyjątkowych sytuacjach redaktor naczelny może odstąpić od tej zasady.


Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów, zmiany tytułu i śródtytułów oraz korekty stylistycznej.

mail: roztocze@gmx.com

Zamawianie wysyłki Gazety: ghpr@poczta.fm