KSIĄŻKI

Prace zbiorowe

©Paweł Rydzewski

KLIKNIJ NA OKŁADKĘ ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z OPISEM

PRACA ZBIOROWA, Janów Lubelski 1640-2000, Janów Lubelski 2000 (s. 302)

Janów Lubelski 1640-2000, Janów Lubelski 2000 (s. 302)

Architektura rezydencjonalna i obronna województwa rzeszowskiego w świetle badań naukowych prowadzonych 25-leciu PRL. Materiały z sesji naukowej, Łańcut 1972

PRACA ZBIOROWA, Losy cerkwi w Polsce po 1944 roku, Rzeszów 1997 (s. 368 + mapy)

Losy cerkwi w Polsce po 1944 roku, Rzeszów 1997 (s. 368 + mapy)

PRACA ZBIOROWA, Lubelskie. To, co najpiękniejsze, Lublin 2003 (s. 279)

Lubelskie. To, co najpiękniejsze, Lublin 2003 (s. 279)

Leśny przewodnik turystyczny, Łódź 2002 (s. 180)

PRACA ZBIOROWA, Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2001 roku, Lublin 2002 (s. 231)

Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2001 roku, Lublin 2002 (s. 231)

PRACA ZBIOROWA, Skarby naszej przyrody. Województwo lubelskie, Lublin 2002 (s. 80)

Skarby naszej przyrody. Województwo lubelskie, Lublin 2002 (s. 80)

PRACA ZBIOROWA, Województwo lubelskie. Między Wisła a Bugiem, Bydgoszcz 2002 (s. 100)

Województwo lubelskie. Między Wisłą a Bugiem, Bydgoszcz 2002 (s. 100)

PRACA ZBIOROWA, Budowa geologiczna Roztocza (100-lecie badań polskich geologów), Lublin 1998 (s. 265)

Budowa geologiczna Roztocza (100-lecie badań polskich geologów), Lublin 1998 (s. 265)

STOWARZYSZENIE KWATERODAWCÓW MIASTA I GMINY ZWIERZYNIEC, Informator turystyczny, Zwierzyniec 1999 (s.44)

Informator turystyczny, Zwierzyniec 1999 (s.44)

PRACA ZBIOROWA (rocznik), Annales UMCS. Sectio B Geographia, Geologia, Mineralogia, et Petrographia, vol. LVII, Lublin 2002 (s. 394)

Annales UMCS. Sectio B Geographia, Geologia, Mineralogia, et Petrographia, vol. LVII, Lublin 2002 (s. 394)

Lubelszczyzna, Lublin 2001 (s. 320)

Lubelszczyzna, Lublin 2001 (s. 320)

PRACA ZBIOROWA, Miedzy Wisłą a Bugiem. Skarby przyrody i kultury, Lublin 1999 (s.223)

Miedzy Wisłą a Bugiem. Skarby przyrody i kultury, Lublin 1999 (s.223)

PRACA ZBIOROWA, Na pograniczu kultur. Drewniana architektura sakralna w Polsce i na Ukrainie, Przemyśl 2001 (s. 119)

Na pograniczu kultur. Drewniana architektura sakralna w Polsce i na Ukrainie, Przemyśl 2001 (s. 119)

Przyczynki do etnografii Zamojszczyzny, Zamość 1995 (s. 120)

Przyczynki do etnografii Zamojszczyzny, Zamość 1995 (s. 120)

PRACA ZBIOROWA, Teka konserwatorska. Polska południowo - wschodnia, Rzeszów 1982 (s. 295)

PRACA ZBIOROWA, Teka konserwatorska. Polska południowo - wschodnia, Rzeszów 1982 (s. 295)

PRACA ZBIOROWA, Polska czerwona księga roślin, Kraków 2001 (s. 664)

PRACA ZBIOROWA, Polska czerwona księga roślin, Kraków 2001 (s. 664)

PRACA ZBIOROWA, Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce, Warszawa 2001 (s. 452)

PRACA ZBIOROWA, Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce, Warszawa 2001 (s. 452)

Rocznik Lubaczowski, t.IX-X, Lubaczów 2000 (s. 359)

Rocznik Lubaczowski, t.IX-X, Lubaczów 2000 (s. 359)

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI LUBACZOWSKIEJ, Rocznik, t I, Lubaczów 1967 (s.131); Rocznik Ziemi Lubaczowskiej, t II, Lubaczów 1971 (s. 117)

Rocznik Lubaczowski, t I, Lubaczów 1967 (s.131)

PRACA ZBIOROWA, Roztoczańskie spotkania. Wykłady otwarte w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego, t .1 i 2, Zwierzyniec 2000 (tom 1: s. 334, tom 2: s 305)

Roztoczańskie spotkania. Wykłady otwarte w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego, t .1 i 2, Zwierzyniec 2000 (tom 1: s. 334, tom 2: s 305)

PRACA ZBIOROWA, Roztoczańskie spotkania. Wykłady otwarte w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego, t .III, Zwierzyniec 2002 (s. 334)

Roztoczańskie spotkania. Wykłady otwarte w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego, t .III, Zwierzyniec 2002 (s. 334)

KURIA ARCYBISKUPIA W LUBACZOWIE, PRACA ZBIOROWA, Studia Lubaczoviensia t. 1, Lubaczów 1983 (s. 187); Studia Lubaczoviensia t. 2, Lubaczów 1984 (s. 118)

Studia Lubaczoviensia t. 1, Lubaczów 1983 (s. 187); Studia Lubaczoviensia t. 2, Lubaczów 1984 (s. 118)

KARTA (kwartalnik)

KARTA (kwartalnik): J.MROCZKOWSKI, Kronika parafii w Oleszycach (s. 53)

Biuletyn Historii Sztuki, rok XV, nr 2 (s. 96)

Biuletyn Historii Sztuki, rok XV, nr 2 (s. 96)

Biuletyn Historii Sztuki, rok XXXIII, nr 3 (s. 95)

Biuletyn Historii Sztuki, rok XXXIII, nr 3 (s. 95)

PRACA ZBIOROWA, Rzeszowska teka konserwatorska, Rzeszów 1989, t.1 (s. 331)

Rzeszowska teka konserwatorska, Rzeszów 1989, t.1 (s. 331)

PRACA ZBIOROWA, Rzeszowska teka konserwatorska, Rzeszów 1989, t.2 (s. 473)

Rzeszowska teka konserwatorska, Rzeszów 1989, t.2 (s. 473)

PRACA ZBIOROWA, Materiały i sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1985 - 1990, Rzeszów - Krosno - Tarnobrzeg 1992

Materiały i sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1985 - 1990, Rzeszów - Krosno - Tarnobrzeg 1992

PRACA ZBIOROWA, Studia et Dissertationes, Kraków ... (s. 131)

PRACA ZBIOROWA, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, Warszawa ... (s. 131)

PRACA ZBIOROWA, Rocznik Przemyski, Kraków ... (s. 419)

PRACA ZBIOROWA, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, Warszawa ... (s. 131)

PRACA ZBIOROWA, Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie, Warszawa ... (s.780)

PRACA ZBIOROWA, Ziemia jarosławska, Rzeszów 1966 (s. 112)

PRACA ZBIOROWA, W obronie Lwowa i kresów wschodnich, Lwów 1926 (s. 201)

PRACA ZBIOROWA, W obronie Lwowa i kresów wschodnich, Lwów 1926 (s. 201)

PRACA ZBIOROWA, Biuletyn Historii Sztuki, Warszawa (s. 98)

PRACA ZBIOROWA, Biuletyn Historii Sztuki, Warszawa ... (s. 98)

PRACA ZBIOROWA, Biuletyn Historii Sztuki, Warszawa (s. 92)

PRACA ZBIOROWA, Biuletyn Historii Sztuki, Warszawa ... (s. 92)

PRACA ZBIOROWA, Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, Poznań (s. 316)

PRACA ZBIOROWA, Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, Poznań ... (s. 316)

PRACA ZBIOROWA, Rocznik Przemyski, Przemyśl (s 364 )

PRACA ZBIOROWA, Rocznik Przemyski, Przemyśl ... (s 364 )

PRACA ZBIOROWA, Rocznik Muzeum Etnograficznego, Kraków 1966 (s. 245)

PRACA ZBIOROWA, Rocznik Muzeum Etnograficznego, Kraków 1966 (s. 245)

PRACA ZBIOROWA, Biuletyn Historii Sztuki, Warszawa 1971 (s. 107)

PRACA ZBIOROWA, Biuletyn Historii Sztuki, Warszawa 1971 (s. 107)

PRACA ZBIOROWA, Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, Kraków 2000, tom 7  (s.338 + 494 ilustr)

PRACA ZBIOROWA, Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, Kraków 2000, tom 8 (s.338 + 494 ilustr)

PRACA ZBIOROWA, Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, Kraków 2000, tom 7  (s.338 + 494 ilustr)

PRACA ZBIOROWA, Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, Kraków 2000, tom 8 (s.338 + 494 ilustr)

PRACA ZBIOROWA, Rocznik Przemyski, Przemyśl 1970 (s. 550)

PRACA ZBIOROWA, Rocznik Przemyski, Przemyśl 1970 (s. 550)

PRACA ZBIOROWA, Rocznik Ziemi Lubaczowskiej, Lubaczów 1971 (s. 118)

PRACA ZBIOROWA, Szkła z Huty Kryształowej, Warszawa 2005 (s. 205)

PRZEMYSKIE ZAPISKI HISTORYCZNE, T. 12-13, Przemyśl 2003 (s. 408)

PRZEMYSKIE ZAPISKI HISTORYCZNE, T. 12-13, Przemyśl 2003 (s. 408)

POWRÓT