Linia kolejowa 101

roztocze.pro

-zapraszam!

 

Kolejowa kolekcja

 

Pan Leon Ważny, emerytowany pracownik PKP od lat rozbudowuje prywatną kolekcję przedmiotów związanych z kolejnictwem na Roztoczu Południowym i ziemi lubaczowskiej. W specjalnie do tego celu przeznaczonym pomieszczeniu zgromadzone są liczne, bardzo interesujące obiekty...
 

Linia 101 w swoim obecnym kształcie jest pozostałością po Kolei Jarosławsko – Sokalskiej i Lwowsko – Bełżeckiej. Warto przypomnieć, że kiedy rodziła się kolej, Polski nie było na mapie Europy. To właśnie nasza sytuacja sprawiła, że po pierwszej wojnie światowej odziedziczyliśmy trzy różne systemy komunikacyjne...

Fotografia

Fotograficznie najbardziej malownicze odcinki to szlak kolejowy między Horyńcem i Prusiem, a także dalej, właściwie aż do Siedlisk, Hrebennego i Lubyczy Królewskiej. Na ziemi lubaczowskiej - to trasa od Bobrówki, przez Nową Groblę do Oleszyc. Odcinek między Lubaczowem i Horyńcem też jest interesujący, ale bardziej ze względu na elementy infrastruktury...

Tajna rampa

W pobliżu Horyńca, w lesie zwanym Kaplisze znajdowała się tajna wojskowa rampa kolejowa, zbudowana w latach 50. XX w. Miała służyć przeładunkowi towarów z transportów polskich na radzieckie szerokie tory. Jeszcze w połowie lat 80. XX w. rampa znajdowała się w znakomitym stanie, była oświetlona i patrolowana. Pod koniec lat 90. XX w. rampa była już opuszczona...

Historia linii 101